part2


11. Anger, Break things, desire to :
Androc. Apis. Bell. Calc. Carbn-s. Hura. Hyos. Lyss. Nux-v. Sang. Sol-t-ae. Staph. Stram. Sulph. Tarent. Tub. Veart. கோபத்தின் போது பொருட்களை உடைத்தல் அல்லது உடைக்க விரும்புதல், விரும்பிய பொருள் கிடைக்காவிட்டால் கோபம்,

12. Anger, Contradiction, from :
Aesc. Aloe. Am-c. Anac. Ars. Aur. Aur-ar. Bry. Cact. Calc-p. Cocc. Ferr. Ferr-ar. Gall-ac. Grat. Granit-m. Helon. Hura. Ign. Lyc. Medd. Merc. Nat-ar. Nat-c. Nat-Sil. Nicc. Nit-ac. Nux-v. Olnd. Op. Petr. Pitu-a. Prot. Sep. Sil. Stram. Tarent. Thuj. Til. Verat. என் பேச்சை கேட்காவிட்டால் கோபம் வரும், என் கருத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டால் போபம் வரும், நான் சொன்ன பேச்சை கேட்காவிட்டால் கோபம் வரும்,

13. ANGER eat when obliged to :- Ars.
சாப்பிடுனு சொன்னாலே எனக்கு கோபம் வருதுங்க, உதாரணம் பிள்ளைகளை வா கண்ணு சாப்பிடு கூப்பிட்டாலே கோவிச்சுக்கும்,

14. Anger Him Self :
Adam. Anac. Aloe. Ars. Aur. Bell. IGN. Lyc. Nux-v. Gink-B. Neon. Staph. Sulph. என் மேலேயே கோபம் வருகிறது என்பார், உதாரணம், பாருங்க வீனா போனவனுக்கு ஜாமின் கையெழுத்து போட்டுவிட்டேன் என்பார், பாருங்க அந்த முண்ட பையனை விரும்பி கல்யாணம் பண்ணிகிட்டேன், இப்ப அவன் தெள்ளவாரி, ஏன் பண்ணிகிட்டேனு என் மேலேயே கோபம் வருதுங்க என்பார்,

15. Graph. Hell. Lac-h. Lap- Anger, Interruption, from :
Androc. Bry. Cench. Cham. Cocc. Germ. Granit-m mar-c. Marb-w. Nux-v. செருப்பு போட முடியிலைனா. சர்ட் பட்டன் போட முடியவில்லை யென்றால் எங்கே போறிங்க என்று கேட்டால் காலில் இருக்கற செருப்பை உதறி விடுவார், துண்டை தூக்கி எறிந்து விடுவார், அவலட்சனமாட்டம் போறப்ப வாய் வெச்சிட்டியா என்று கோபப்படுதல், இவர் செயல்படுவதை குறிக்கிட்டாலோ. இடையூர் செய்தாலோ. தடுத்தாலோ கோபப்படுவார்,

16 ANGER Noise at :-
Adam. BamB-a. Hep. IP. சின்னசத்தமோ இறைச்சலோ கேட்டால் கோபம் வரும், எனக்கு அமைதியாக இருக்கணூங்க என்பார்,

17 Anger Noise sleep during:-
Calad. தூங்கும் போது சின்னசத்தமோ இறைச்சலோ கேட்டால் கோபம் வரும், எவ்வளவு சத்ததிலும் வேலை செய்வேன் ஆனால் தூங்கும் போது சத்தம் கூடாது என்பார், நிம்மதியாக தூங்க வேண்டும் என்பார்,

18. Anger, Past events, about :
Calc. Carb-an. Nat-m. Nit-ac. Sars. Sep. Staph. Sulph. பழையதைப் பற்றியே நினைத்து கோபப்படுதல், பாருங்க தேவையில்லாம. டாக்டர் எனக்கு குளுக்கோஸ் போட்டார், பல ஆயிரம் செலவு வெச்சிட்டார் என்று இப்ப கோபப்படுவார், இப்படி கடந்த காலத்தை நினைத்து இப்ப சொல்லி கோபப்பட்டால் இது தான் தலைப்பு,

19. Anger Silent Grief :
Alum. Ars. Aur. Bell. Cocc. Coloc. Hyos. IGN. Lyc. N-C. N-M. Nux-v. Ph-ac. Phos. Plat. Puls. Staph. Verat உள்ளுர வருத்தமுடன் கோபம், கோபத்தை வெளியே காட்டாமல் உள்ளே அடக்கி கொள்பவர், ஏங்க வருத்தபடுறீங்கடூ கேட்க வேண்டியது தானே என்றால்டூ என் புருழூனாச்சே. என் பொண்டாட்டியாச்சே கேள்வி கேட்டால் சோறு போடமாட்டேன் என்றால் என்ன பண்றதுடூ சாப்பாட்டிற்கு லாட்டரி அதனால் தான், என்று உள்ளுக்குள்ளே புளுங்குவார்,

20. Anger, Sudden :
Bar-acet. Bar-c.. Bell. Germ. Hep. Lyc. Merc. Phos. Prot. Puls. Staph. Tub. Stront-c. Cere. Granit-m. திடீரென்று கோபப்படுபவர், எனக்கு பாருங்க டக்குன்னு கோபம் வந்திடும், பேசிக்கிட்டே இருப்பார்ங்க. டக்குன்னு கோபப்படுவார் என்பாள் அவர் மனைவி,

21. Anger, Talk Indisposed to :
Am-m. Bry. Hydrog. Ign. Nat-m. Petr. Puls. Stann. Staph. Stront-c. Sul-ac. Verat. கோபம் வந்தால் எதுவுமே பேசாமல் அமைதியாக [உம்முன்னு] இருப்பார், இந்த பையனுக்கு கோபம் வந்தால். ஸ்ரிலையில் தனி அறையில் போய் உட்கார்ந்திடுதுங்க என்பார்கள்,

22. Anger, Tear himself to pieces, could :
Sulph தன் சேலை. வேழூ;டியை கிழிப்பதும் பொருளை உடைத்து தூளாக்குவதும், மரத்தை. பாத்திரத்தை நொருக்குவார், சண்டையில் கூட என்னிடம் மோதினால் நார். நாராக கிழிச்சிடுவேன். குத்து. குத்துனு கும்மிடுவேன். நொருக்கிடுவேன் என்பார்,

23. Anger, Throws things away :
Androc Camph. Cham. Cina. Coff. Coloc. Hydrog. Kreos. Ozone. Prot Staph. Thea. Tub. Tarent. கையில் கிடைத்த பொருளை தூக்கி எறிதல். தூக்கி எறிந்து பேசுதல், அண்டா. குண்டா சொம்பு. தட்டு. பைல் தூக்கி எறிவார். பெரியோரையும் தூக்கி எறிந்து பேசுவார்,

24. Anger, Touched when :
Ant-c. Cham. Cina. Iod. Lach. Sanic. Tarent முன் கோபக்காரர்கள், இவரை சிறிது சீண்டினாலும். கோபம், ஏன் என்றால் இவர் கோபத்தில் நிரம்பியிருப்பார், இவர் முன்பு தூரமாக நின்று கொண்டு ஒரு தும்பல் தும்பினாலும். காத்துல என் கிட்ட எச்சி வராதா என்பார், நாம் சொறிந்து கொண்டால் நம்மை வந்து அடிப்பார்கள்,

25. Anger, Trembling with :
Acon. Alum. Ambr. Arg-n. Aur. Cham. Chel. Cop. Daph. Ferr-p. Gels. Lyc. M-aust. Merc. Nit-ac. Nux-v. Pall. Petr. Phos. Plat. Ran-b. Sep. Staph. Yohim. Zinc. கோபத்தில் நடுங்குதல், கோபத்தில் நாக்கு உளரும். கை. கால் நடுங்கும், தொடை கால்கள் எல்லாம் ஆடும், வெறி நாய்களை கூட பார்க்கலாம், கர்ஜனை உறுமுதல் எல்லாம் இது தான், நடுக்கல் தான், தாடை கூட ஆடும்,

26. Anger Violent -
Acon. Aesc. Ambr. Anac. Androc. Apis. Ars. Aur. Aur-S. B-C. Bell. Bor. Bry. Bufo. Cahin. Calc. Camph. Cann-S. Canth. Carb-V. Carb-S. Carc. Caust. Cere-S. Cham. Chel. Chin-B. Cimx. Cocc. Coff. Croc.Cupr. Cypr. Dros. Ferr. Ferr-P. Graph. Grat. Hep. Hydrog. Hyos. Ictod. Ing. Iod. K-C. K-Chl. K-I. Lach. Led. Lyc. Lyss. M-Aust. Mag-C. Mag-S. Med. Meli. Mez. Mosch. N-S. Nit-Ac. Nux-V. Oena. Ond. Pall. Petr. Ph-Ac. Phos. Pitu-A. Plat. Prot. Puls. Seneg. Sep. Sil. Stann. Staph. Stram. Stront-C. Sulph. Tarent. Tell. Thyr. Tub. Tub-K.Verat. Zinc.Zinc-P. பயங்கர மிருகதனமான கோபம், மனிதன் மாதிரியிருக்காது. கடிப்பது. கிழிப்பதும். வெறிநாய் மாதிரி உறுமுதல். மிருகம் செய்யும் வேலையை செய்வான், அப்போது மிருகமாகி விடுவார்கள்,

27 Anger wepping with:-
Ant-T. Ars. Cham. Lac-C. Lil-T. Pitu-A. Sulph. Zinc. கோபத்துடன் அழுது கொண்டிருப்பவர், கோபம் வந்துவிட்டால் இவர்கள் உடன் அழுகை தான் மிஞ்சும், எதிர்த்து பேச மாட்டார், அழுகை இதுவும் கோபத்தின் மறுபதிப்பு தான்,

28 Anger wepping After:-
Ambr. Arn. Bell. Caust. Cocc. Coff-M Aust. Mosch. N-M. Nux-V. Plat. Puls. Sabin. Spong. Staph. Syph. கோபத்திற்கு பிறகு திட்டி விட்டோ. வேறு ஏதோ சொல்லிவிட்டு அடங்க மாட்டாள், திட்டிக்கிட்டே. ஏதோ முனகி கொண்டே அழுவார்கள், இதுவும் ஒரு வகை கோபம் தான், இப்படி திட்டாக அழுகையாக வெளிபடுகிறது,

29. Anger work Cannot :
Calc-p. வேலை செய்ய முடியவில்லையே என்ற கோபம், நம்மால் வேலை செய்ய முடியவில்லையே என்ற கோபம், கோபம் தான் இருக்கும், வேலை செய்யமாட்டார், பாருங்க ஒரு துணி துவைக்கலாம் என்றாலும். ஒரு குண்டாவை எடுத்து வெளியே வைக்கலாம் என்றாலும் கூட முடியலைங்க என்று கோபமாக சொல்லுவார், இப்படி வேலை மேலே கோபம்,

30. Indifference Complain Does not :
kh;gpapy; nkYk; 1064 k; gf;fk; ghh;f;ft[k; Apis. Colch. Hyos. Op. Stram. அதிகமான கஸ்ட்டத்தின் போதும் கூட தான் நன்றாக இருப்பதாக கூறுவார், யார் மீதும் எதுவும் சொல்ல மாட்டார். பேசாமல் இருப்பார், காந்தியார் மாதிரி, மகரிஷி மாதிரி, பெரிய ஞானிகள் மாதிரி வித்தியாசமானவர், இது கோபமல்ல, அதற்கு நேர் எதிரானது இந்த தலைப்பு,

31.Intolerance Ailment of :
Nux-v நோய் (அ) வலி அதுவே சித்ரவதை செய்வது போல் இருக்குது என்பார், உதாரணம். என் புருஷ்ன் நேரங்கெட்ட நேரத்தில் வந்து என் தூக்கத்தை கெடுத்து சோறு போடு. தண்ணி கொடு. என்று கேட்டால் மற்றவர்களும் இது போல மனைவியோ. மகனோ. தனது சுதந்திரத்தை தடுக்கும் போது சித்ரவதை செய்வது போல இருக்கிறது என்பார்,

32. Ailments, from admonition:-
Bell. Calc. Carc. K-C. Nit-AC. Nux-V. Plat. புத்திமதி கூறினாலோ. எச்சரிக்கை. செய்தாலோ போதும் உடனே [வலி. எரிச்சல். வலிப்பு. ஜன்னி. பயம். போன்று] நோய் ஏற்பட்டு விடும், உதாரணம். ஏண்டா பக்கத்து வீட்டுக்காராங்ககிட்ட மிட்டாய் வாங்கி சாப்பிட்டாய் என்று கண்டித்தால். உடனே அவனது நோய் வலிப்பாகவோ. ஆஸ்துமாகவோ வந்து விடும்,

33. Ailments Busy After Being :
Acon. Arn. Bry. Rhus-t. Sulph. நோய் (அ) வலி வந்திட்டால் பிறகு பொறுமை இருக்காது, நோயின் போது என்ற தலைப்பில் துணை தலைப்புகள் கம்ளீட்டில் மட்டும் 103 ம் அதற்குள் சில தலைப்பு வருகிறது பக்கம:-5 பார்த்துக் கொள்ளவும்,

34. Ailments busy Hury :
Acon. Alum. Am-c. Arn. Benz-Ac. Bry. Nit-ac. Nuxv. Puls. Rhus-t. Sulph. நோய்யின் போது பரபரப்பு (அ) சுறுசுறுப்பு, பரபரனு மனம், அமைதியடையாது, மனைவி சொல்லுவாள். (அ) கணவன் சொல்லுவாள், பாருங்க காய்ச்சல் இப்படி அடிக்குது, தலைவலிக்குதுன்னு சொல்லிக் கொண்டே இருப்பாங்க. பர. பரன்னு அப்ப தான் ஓயாமல் வேலை செய்து கொண்டே இருப்பார் என்று உடனிருப்போர் கூறுவார்,

35. Irritability pain During :
Aloe. Ars. Bry. Canth. Cham. China. Coff. Colch. Coloc. Crot-T. Hep. Hydrog. IGN. Kreos. Merc. Nux-v. Op. Phys. Rana-B. Sulph. Thran-c வலியின் போது எரிந்து விழுதல், இவரிடம் பேசினால் சம்பந்தமே இருக்காது, எரிந்து. எரிந்து விழுவார், உதாரணம், ஏப்பா காலையில் சாப்பிட்டியாடூ என்றால். ஏன் இப்ப போட போறியா என்பார்,

36. Irritability Cold After Taking :
Calc சளிக்கு பிறகு எரிச்சல், சளி சிந்திக் கொண்டேயிருப்பார், என்ன சளியாடூ என்று கேட்டால் ஆமா அதுக்கென்ன இப்ப என்று எரிந்து விழுவார், கேட்காவிட்டால் கூட சளி இருப்பதால் எரிச்சலாக இருப்பார்,

37 Irritability Itching from:-
Anac. அரிப்பினால் எரிச்சல் முகம் கஸ்டமாக. மனமே எரிச்சல், உறுப்பும் சொறிந்து. இரண்டும் மனமும். உறுப்பும் எரியும்,

38. Irritability Spoken to When :
Ars. Aur. Aur-Ar. Bry. Carb-S. Cham. Elaps. Gels. Graph. Hyos. K-P. Lil-T. Mang. N-M. N-S. Nit-AC. Nux-V. Puls-N. Rhus-t. Sep. Sil. Staph. Stram. Sulph. Tep. Ust. Verat. பேச சொன்னலும் சரி. அவரே பேசினாலும் சரி. பேச துவங்கும் போது எரிச்சல் அடைந்து போய் அப்படி பேசுவார், எரிச்சலோடு பேச்சுகளை கொட்டுவார்,

39. Rage Medicine from forcible Administration of:
Bell வெறி பிடித்த மாதிரி வேகமாக மருந்தை விழுங்குதல், உணவை லபக். லபக் என்று பெரிய பெரிய கவளமாகவும். தண்ணீர் லொடக். லொடக்கு என்று குடிப்பார்,

40. Anger Striking, from :
> Anan. Arg-m. Bufo. Cina. Kurch. Lap-mar-c. Nat-c. Plat. Tarent. Tub. கோபத்தில் தம்பித்து (அ) நின்று போய் விடுதல், அப்படியே ஏதும் பேசமாட்டார், பேசி கொண்டே வந்தவர் அப்படியே நின்று போய்விடுவார்,

41. Anger Striking, from Himself :
Nat-c. சுய தேவைகள். செயல்கள். ஜீரணம் ஆவது கூட கோபத்தினால் நின்று போய் விடுதல், சிறுநீர். மலம். வியர்வை. பசி அப்படியே நின்று போய்விடும்,

42. Striking Head, his :
Ars. Bac. Bell Hyos. Stram. Tarent. படுத்தேன். ப*;;*pல் மேலே கம்பியை பிடிச்சேன், பாரம் தூக்கினேன், தலை அப்படியே பிடிச்சிக்கிச்சு என்பார், தலைவாணி வைக்கலை தலை அப்படியே பிடிச்சிகிச்சு என்பார்,

43 Anguish constricted as if every thing become:-
Ars. Chel. எல்லாமே இருக்கத்துடன் இருப்பதாக கூறி அவஸ்தைப்படுதல், அதனால் எனக்கு அவஸ்தை என்பார், துணி டைட்டாக இருக்கிறது, புள்ளைங்க. மனைவி. அதையும். இதையும் கேட்டு நெருக்கறாங்க இதனால் இருக்கமாக இருக்குதுங்க என்பார்,

44. Anguish, pain From :
Acon. Arn. Ars. Aur. Cham. Ign. Tarent வலியின் போது பதைபதைப்பு (அ) வேதனை, மனம் பதபதைக்குது, அப்படியே வலியினால் கை சதை. கால் சதை. உடல் சதை பதபதைக்கும் என்பார்,

45 Anguish respiration preventing:-
Ars. அவஸ்தையினால் ஸ்ரிச்சு விட முடியாமை, குட்டை. குட்டையாக பெருஸ்ரிச்சு. சிறுஸ்ரிச்சு மாதிரி சீக்கிரம். சீக்கிரமாக விடுதல்,

46. Anguish, Restlessness, with :
Acon. Ars. Aur. Bell. பதைபதைப்பில் மன அமைதியின்றி அலைதல், காரணம் இல்லை, மனம் பதபதைக்குதுங்க என்பார், பதை பதைப்பு பார்த்தாலே தெரியும்,

47. Anguish, Tossing, with :
Acon. Ars. Cham. Coffea. ஏதாவது ஏமாந்த பிறகு (அ) தொலைந்த பிறகு அவதிப்படுதல், பாருங்க போனவாரம் ஒரு ஹபாய் தொலைத்து விட்டேன், இன்னும் மனசு அடங்க வில்லைங்க, யாருக்காவது ஒரு ஹபாய் கொடுத்து இருந்தால் மனசு ஆறி போயிருக்கும் என்பார்;, இப்படி பார்க்க வேண்டும்,

48 Anguish stool before:-
Acon. Merc. Verat. மலம் கழிவதற்கு முன்பு அவஸ்தை படுதல், முக்குதல். முணகுதல் கஸ்டம்,

49 Anguish stool during:-
Merc. Verat. மலம் கழியும் போது அவஸ்தைப்படுதல், அதனால் இரத்தம் வரும், ஸ்ரிலம் வரும், பாருங்க. லெட்டினில் உட்கார்ந்து கொண்டு. இடுப்பை தட்டி விடுதல். தொடையை தட்டிவிடுதல். வயிற்றில் நசுக்கி விடுதல். ஆன வாயை விரலையை விட்டு நோண்டி எடுத்தல் இப்படி அவஸ்தைபடுவார்கள்,

50. Anguish, Weeping, with :
Bell. அவஸ்தை வேதனையுடன் அழுகை, அவஸ்தையினால் தாங்க முடியாமல் அழுது கொண்டிருப்பார்கள்,

51. Anxiety, Business, about :
Acet-ac. Anac. Arn Ars. Bac. Bar-c. Bry. Calc. Carc. Caust. Chel. Cimic. Dros. Graph. Kali-m. Kali-n. Kali-p. Lac-h. Lil-t. mang. Nat-c. Nat-m. Nit-ac. Nux-v. Op. Ph-ac. Podo. Psor. Puls. Rhus-t. Sep. Spig. Stann. Sulph. Thuj. தன் வேலையைப்; பற்றியே கவலை, தனது தொழிலின் நிலையை பற்றியே கவலை, என்ன செய்யறது இப்படி ஆயிடுச்சே. இப்படி நடந்து போச்சே என்று கவலைபடுதல், எங்க கடை வைத்தும். எதை செய்தும் சரி வரவில்லையேடூ என்று கவலை,

52. Anxiety, Children about his :
Acet-ac. Acon. Ars. Phos. Ph-ac. Rhust. Sep. Sulph. மகன். மகளின் படிப்பு. வேலை. திருமணம். வாழ்க்கை. மகன். மகள்.ect... ... இவற்றைப்பற்றியே கவலைப்படுதல், அவருடைய நிலையை எண்ணியே கவலைபட்டு கொண்டிருத்தல், கவலைபட்டு கொண்டிருப்பார்,

53. Anxiety, Cold Becoming on :
Carb-ac. Lap-mar-c. Manc. Nux-v. Psor. குளிர் வரப் போகுதே என்று கவலை (அ) வந்ததிதானாலும் கவலை, மார்கழி வரப் போகுதே. குளிருமே என்று கவலை,

54. Anxiety, Cold drinks amel :
Acon. Agar-em. Aq-mar. Sulph. பச்ச தண்ணீர் குடித்தால் கவலை போய்விடும், ஒரு சொம்பு பச்ச தண்ணீ. மொடக். மொடக்குனு குடித்தால் என் கவலை எல்லாம் போய்விடுங்க என்பார்,

55. Anxiety, Conscience of :
Achy. Alum. Alum-p. Alum-Sil. Am-c. Anac. Androc. Arn. Ars. Ars-s-f. Atro. Aur. Aur-ar. Aur-s. Bamb-a. Bell. Bry. Cact. Calc. Cand-a. Canth. Carb-an. Carb-v. Carbn-s. Cars. Caust. Cham. Chel. Chin. Cina. Cob. Cocc. Coff. Con. Croc. Cupr. Cycl. Dig. Ferr. Ferr-ar. Ferr-p. Germ-m. Graph. Hell. Hip-ac. Hyos. Ign. Kali-bi. Kali-br. Kalm. Lac-c. Lach. Lap-c-b. Led. M-arct. M-aust. Mag-c. Mag-s. Med. Merc. Myric. Nat-m. Nit-ac. Nux-v. Ozone. Ph-ac. Phos. Plat. Psor. Puls. Rheum. Rhus-t. Rob. Ruta. Sabad. Sarr. Sil. Spig. Spira. Staph. Stram. Stront-c. Sulph. Thuj. Verat. Zinc. Zinc-o. மனதை ஒருநிலை படுத்த முடியவில்லையே என்று கவலை, என்ன பல எண்ணங்கள் மறந்து. மறந்து போயிடுது, ஒரு நினைப்பு தங்கலையே என்று கவலை, ஒரு நிலையா நம்ம மனசு நிலைக்கலையே. யோசிக்க முடியலையே என்று கவலை,

56. Anxiety, Future About :
Acon. Aeth. Agar. Allox. Alum. Alum-p. Aml-n. Anac. Anan. Ant-c. Ant-t. Arg-n. Arist-cl. Arn. Ars. Aster. Aur. B-c. B-m. B-s. Bry. Bufo. Buth- Aust. Calad. Calc. Calc-Acet. Calc-Ar. Calc-f. Calc-s. Carb-an. Carb-v. Carbn-s. Caust. Cham. Chel. Chin. Chin-s. Choc. Cic. Cimic. Clem. Cocc. Coff. Con. Cupr. Cycl. Dig. Dirc. Dros. Dulc. Euph. Euphr. Ferr. Ferr-Ac. Ferr-c. Ferr-p. Fl-ac. Gels. Gins. Graph. Grat. Hep. Hipp. Iod. K-br. K-c. K-n. K-p. Kalm. Lach. Laur. Lil-t. Lyc. M-Arct. Mag-c. Mang. Meny. Merc. Mur-ac. Nat-acet. Nat-ar. N-c. N-m. N-p. N-s. Nit-ac. Nux-v. Op. Petr. Ph-ac. Phos. Plat. Psor. Puls. Ran-b. Rhus-t. Sabin. Scroph-n. Sep. Sil. Sol-t-ae. Spong. Stann. Staph. Stram. Sul-ac. Sulph. Tab. Tarent. Thuj. Tub. Verat. Vichy-h. Viol-t. Wies.xan. எதிர்காலத்தைப் பற்றியே நினைத்து கவலைப் படுதல், என்ன செய்யறது, என்ன ஆகும் தெரியலையே இப்படியே இருந்தால் எதிர்காலம் என்ன ஆகும்டூ எப்படி பிழைக்கிறதுடூ எப்படி பிள்ளைகளுக்கு கல்யாணம் செய்யறதுடூ வீடு. வாசல் இல்லையே. இப்படி எதிர்காலத்தை பற்றியே கவலைபடுதல்,

57. Anxiety, Others for :
Acon. Aeth. Anan. Androc. Arg-n. Ars. Aur. Bar-c. Calc. Calc-p. Calc-s. Carb-v. Carc. Caust. Chel. Cocc. Cupr. Dulc. Ferr. Fl-ac. Germ. Hep. Manc. Mere. Naja. Nat-c. Nux-v. Perh. Ph-ac. Phos. Sac-alb. Staph. Sulph. மற்றவர் மீது அக்கறை எடுத்து கவலைப்படுதல், என்ன இப்படி மக்கள் இவர்கள் அசால்ட்டாக இருக்கிறார்கள், மற்றவர்கள் மீது ஆர்வம் காட்டுதலும் கவலைப்படுதலும், அவங்க எப்படி பிழைப்பாங்கடூ அவங்க வேலை எல்லாம் எப்படி செய்வாங்கடூ என்று கவலை,

58. Anxiety, Pains from :
Abrot. Acon. Aeth. Alet. Alum. Am-m. Ant-t. Ars. Aur. Bar-m. Bell. Bell-p. Bor. Bov. Bry. Cact. Calc. Calc-p. Caps. Carb-v. Carc. Caust. Cham. Chel. Cimic. Cocc. Coff. Coloc. Croto-t. Cupr. Daph. Graph. Haem. Jatr. Junc. Kali-c. Lyc. Mag-p. Manc. Mela. Merc-cy. Mez. Mill. Naja. Nat-c. Nit-ac. Nux-v. Op. Phos. Phys. Pip-n. Plat. Plumbg. Psil. Rhust-t. Sars. Sep. Sil. Spig. Spong. Stram. Sulph. Verat. வலியின் போது (அ) வலியினால் கவலை, [அந்த] வலி என்னவாக இருக்கும் என்ற கவலை, இப்படி நமக்க வலிக்குதே என்று நினைப்பார்,

59. Anxiety, Pressure Chest in from:
Bell கவலையின் போது நெஞ்சுக்குள்ளே ஏதோ பாரம் வைத்து அழுத்துகிற மாதிரி. பந்து வந்து முட்டர மாதிரி இருக்குதுங்க, கவலை வந்து விட்டால் நெஞ்சு பாரம் ஆயிடுதுங்க என்பார்,

60. Anxiety, Pressure chest on from :
Acon. Aur. Bell. Carb-v. Coca. Dig. Ign. Lach. Ph-ac. Phos. Plat. Psor. Sabad. Sulph. Tab. கவலையின் போது நெஞ்சு மேலே. கல் வெச்சி பாரம் வைத்து அழுத்துகிற மாதிரி இருக்குதுங்க என்பார்,
61. Anxiety, Rest during :
Acon. Act-Sp. Hist. Iod. Puls. Seneg நண்பர்களுடன் இருந்தால் கவலை தெரியலை, வேலை மேல இருந்தல் கவலை தெரியலை என்பார், ஓய்வு எடுத்தால் போதும் உடனே கவலை வந்திடுது,

62. Anxiety, Time is set, if a :
Alum. Arg-n. Carc. Gels. Med. N-m. நேரத்தை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது கவலை, காலை 10 மணிக்கு இப்ப ஆபி*; போகனும், 10 ½ க்கு பைல் பார்க்கனும், இப்படியாக கணக்கிட்டால் கவலை,

63. Anxiously Cautious :
Ars. Am-c. Bar-c. Carc. Caust. Lyc. Puls. Sil. Sulph. எச்சரிக்கை பட்டு பட்டு அதனால் கவலையில் முடிதல், நாளைக்கு ஊறுக்கு போகனும். துணி துவைக்க வேண்டும், இப்படி எச்சரிக்கை பட்;டு எண்ணி. எண்ணி கவலையில் முடியும்,

64. Amusement Aversion To :
Androc. Aur. Bar-c. Hep. Ign. Lil-t. Meny. Nat-c. Nat-m. Olnd. Sulph. ஜாலியாக இருக்க இவருக்கு வெறுப்பு, என்ன ஜாலி வேண்டி கிடக்குது, வேலையை. பொறுப்பை விட்டு புட்டு என்பார்,

65. Aversion Bathing To :
Am-c. Ant-c. Clem. Rhus-t. Sulph. குளிக்க போக வேண்டுமென்றால் வெறுப்பு, பிள்ளைகள் பாருங்க குளிக்க கூப்பிட்டால் வர மாட்டேங்குது, அடம் பிடிக்கிறது, தண்ணியை மொண்டு. மொண்டு ஊத்திட்டு வந்திடும் என்பார்கள்,

66. Aversion Business :
Acon-l. Agar. Aloe. Am-c. Anac. Androc. Arg-n. Arn. Ars. Ars-h. Asar. Aur-m. Bapt. Brom. Calc. Carb-v. Chel. Chin. Chin-s. Cimic. Con. Cycl. Fl-ac. Gels. Graph. Ham. Hipp. Kali-ar. Kali-bi. Kali-br. Kali-c. Kali-i. Kali-s. Lac-ac. Lach. Laur. Lil-t. Lyc. Mag-s. Nat-ar. Nat-c. Nat-m. Nux-v. Opun-v. Ph-ac. Phos. Phyt. Psor. Puls. Rhod. Rhus-t. Sep. Sil. Stann. Stram Sulph. Syph. Ther. எந்த வேலை மீதும் விருப்பமே இல்லை, வேலையை செய்யவே வெறுப்பு,

67. Aversion Company To Avoids the Sight of People :
Acon. Ars. Calc. Cic. Cupr. Cur. Ferr. Gels. Germ. Hydrog. Iod. Lac-d. Led. Nat-c. Nat-m. Psor. Puls. Sep. Thuj. நண்பரிடம் சேர மாட்டார், ஜனங்களை பார்க்காமல் வெறுத்து ஒதுங்கி விடுவார், வெறுப்பினால் இப்படி நடந்து கொள்வார்,

68. Aversion Company To Avoids the Sight of People Lies with closed eyes, and :
Sep நண்பர்களையும் மனிதர்களையும் பார்க்காமல் வெறுப்பினால் கண்களையே ஸ் ரி டிக் கொள்வார், உதாரணம், இந்த நாய்கள் ஒழுக்கமில்லை, அவர்களை பார்க்கவே கூடாதுன்னு கண்ணை ஸ் ரி டிக் கொள்வார்,

69.Aversion Disturbed To Being :
Adax. Agar. Ant-c. Ant-t. Arn. Bac.Bamb-a. Bell. Berb. Bry. Cact. Carb-an. Cench. Cham. Chin-ar. Cocc. Coloc. Gels. Graph. Gink-B. Hell. Ign. Iod. Kali-m/ Lil-t. Mur-ac. Naja. Nat-ar. Nat-m. Nat-s. Nux-v. Op. Oxyt. Ph-ac. Phos. Puls. Sars. Sil. Staph. Sulph. Sep. Tub. இவரது செயலில் இடையூறு ஏற்பட்டு கொண்டே வருவதால் வெறுப்பு என்பார், தொந்தரவை வெறுத்தல், தான் இருக்கும் நிலையில் எந்த இடையூறும் இருக்க கூடாது என்று நினைப்பார்,

70. Aversion Everything to :
Alumn. Am-m. Ant-c. Ars. Asar. Aur-m. Bamb-a. Bism. Bov. Calc. Camph. Caps. Canth. Cent. Cocc. Coloc. Cupr. Grat. Hell. Hep. Hydrog. Hyos. Ip. Lach. Lyc. Mag-c. Mag-m. Merc. Mez. Nit-ac. Nux-v. Phos. Pitu-a. Plat. Plb. Plumbg. Puls. Rheum. Rhod. Ruta. Sars. Sep. Spong. Sulph. Thea. Ther. Thuj. ஒவ்வொரு பொருள் மற்றும் மனிதர்கள் [ஒவ்வொன்றின்] மீதும் வெறுப்பு, தனிப்பட்டவர். குறிப்பிட்ட ஒருவர் ஒரு பொருள் இப்படி ஒவ்வொன்றையும் வெறுப்பார்,

71. Aversion Husband to :
Agn. Bamb-a. Choc. Glon. Kali-c. Kali-p. Nat-c. Nat-m. Pitu-a. Sep. Thuj. Verat. கணவன் மீது வெறுப்பு,

72. Averse to Jesting :
Acon. Am-c. Ang. Apis. Ars. Bor. Bov. Caps. Carb-an. Cina. Cocc. Cycl. Merc. Nat-m. Nux-v. Puls. Sabin. Sil. Spig. Staph. Sulph. Thuj. ஜாலியாக இருப்பவரையும் தமாஸ் செய்பவரையும் இவர் வெறுப்பார், என்ன தமாஸ் வேண்டியிருக்குது என்பார்,

73. Aversion Jesting Joke, cannot take a :
Acon. Ang. Caps. Iod. Lyc. Merc. Nat-m. Nux-v. Puls. Spig. Sulph. Viol-t. பிறரை கேலி செய்து ஏலன சிரிப்பு சிரிப்பவரை. தமா*; செய்பவரை பார்த்தாலே இவரால் தாங்க முடியாது, வெறுப்பார், எனக்கு பிடிக்காதுங்க கேலி செய்பவர்களை நான் வெறுக்கிறேன் என்பார்,

74. Aversion To Marriage :
Lach. Nux-v. Pic-ac. Puls. திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டுமென்றாலே வெறுப்பு,

75. Aversion Marriage to idea of marriage seemed unendurable :
Fl-ac. Lach. Lyc. Med. Nux-v. Pic-ac. Puls. Staph. திருமணத்தைப் பற்றி நினைத்தாலே அந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்தாலே ஊர்வலம் பார்த்தாலே வெறுப்பு வந்துவிடும்,

76. Aversion Medicine Take :
Caus. Hep. Lyc. Ni-ac. Nux-v. Sep. மருந்தின் மீதும். அந்த மருந்தை எடுத்துக் கொள்ள வெறுப்படைவார்,

77. Aversion Milk :
Aeth. Alum. Alum-P. Alum-Sil. Alumn. Ambr. Arg. Ant-C. Ant-T. Arg-M. Ars. Ars-S-F. Brom. Bry. Calc. Calc-S. Carb-An. Carb-V. Carb-S. Cham. Chel. Chin. Cic. Con. Crot-T. Cupr. Ferr. Hell. Hom. (Han: Ham.) Ign. Iris. K-Ar. K-Bi. K-C. K-I. K-N. K-P. K-Sil. Lac-C. Lac-D. Lach. Lac-V. Lact. Levo. Lyc. Mag-C. Mag-F. Mag-M. Merc. N-Ar. N-C. N-M. N-P. N-S. N-Sil. Nicc. Nit-Ac. Nux-m. Nux-V.Ol-J. Past. Phos. Podo. Psor. Puls. Rheum. Rhus-T. Sabin. Samb. Sep. Sil.Spong. Staph. Stram. Sul-Ac. Sulph. Valer. Zinc. Zinc-P பால் மீது வெறுப்பு, குடிக்கமாட்டார்,

78. Aversion Persons to all :
Absin. Acon. Calc. Chin. Cadm-Met. Germ. Merc-acet. Merc. Nat-c. Nux-v. Phos. Sep. Staph. Sulph. மனித சமுதாயத்தையே வெறுப்பார்,

79. Aversion Persons to Certain :
Am-c. Am-m. Aur. Calc. Calc-p. Calc-p. Calc-s. Carc. Caust. Cic. Crot-h. Cadm-met. Fl-ac. Germ. Hep. Lap-c-b. Lyc. Merc. Nat-c. Nat-m. Nit-ac. Sanic. Sel. Sep. Stann. குறிப்பிட்ட நபர்களை சொல்லி அவர்கள் மீது வெறுப்பு,

80. Aversion, School to :
Calc-p. Lyc. Med. Nat-m பள்ளிக்கு போக வெறுப்பு,

81. Aversion, Wife to his :
Ars. Fl-ac. Med. Nat-s. Plat. Staph. Thuj. Puls. அவருடைய மனைவியை வெறுப்பதாக கூறுவார்,

82. Aversion Disconcerted :
Brom. Ign. Ozone. வெறுப்பினால் எந்த உறவும் வேண்டாம் என்பார்,

83. Aversion Disobedience :
Acon. Agn. Alum. Am-c. Am-m. Anac. Arn. Bar-c. Bufo. Calc. Calc-p. Cand-a. Canth. Caps. Carc. Caust. Cham. Chin. Cina. Dig. Elae. Guai. Hep. Lach. Lyc. Mag-m. Med. Merc. Nit-ac. Nux-v. Petr. Phos. Sac-alb. Sep. Sil. Spig. Spong. Staph. Stram. Sulfon. Sulph. Syph. Tarent. Tub. Verat. Viol-t. Viol-o. மிகுந்த வெறுப்பின் காரணமாக சிறிதும் பணிவே இல்லாதவர், அன்பே இல்லாதவர்,

84. Aversion Ennui Boredom Entertainment amel :
Aur Lil-t. Pip-m விருந்துக்கு போனால் இவரது வெறுப்பு தணிந்துவிடும், எங்கியாவது வெளியே போய் சாப்பிட்டால் நல்லாயிருக்குது என்பார்,

85. Aversion Envy :
Am-c. Am-m. Ars. Bry. Calc. Cench. Chin. Cub. Cur. Germ. Hell. Lach. Lap-mar-c. Lil-t. Lyc. Nat-c. Nat-m. Nit-ac. Nux-v. Ph-ac. Plat. Puls. Rhus-t. Sac-alb. Sarr. Sep. Spig. Stann. Staph. Sulph. Zinc. எதிரியை நினைத்து. பொறாமை பட்டு. பட்டு வெறுப்பாகி விடுதல் (கடுமை),

86. Aversion Indignation Discomfort as Fromge Neral :
Op. பொதுவான ஆடம்பர வாழ்க்கை தடைபட்டதால் வெறுப்பும் கோபமும்,

87. Confusion, Calculating, when :
Nat-m. Nux-v. Psor. Syph. கணக்கு பேடும்போது குழம்பி போய்விடும், கணக்கு போடவே முடியாது,

88 Confusion cold taking after:-
Phos. சளிப்பிடித்தப்பிறகு குழப்பமான மனநிலை,

89. Confusion, Concentrate, on attempting to :
Ambr. Androc. Asar. Calad. Gels. Hydrog. Mez. Nat-c. Nat-m. Nit-ac. Olnd. Ran-b. Staph. மனதை ஒருமுகப்படுத்த முடியாமல் குழப்பம்,

90. Confusion, Loses, his away in well-known streets :
Agar. Arg-n. Bell. Bov. Bry. Cann-i. Carb-v. Caust. Cic. Germ. Glon. Kali-chl. Lach. Lyc. Meli. Merc. Nat-m. Nux-m. Nux-v. Ozone. Petr. Phos. Plb. Psil. Psor. Puls. Ran-b. Stram. Sulph. Thuj. Verat. குழப்பத்தில் வழக்கமான தெருவே தெரியாது, குழம்பி விடுவார், வீடும். வழக்கமான ஆஸ்பத்திரியே தெரியாது போய்விடுதல்,

91. Confusion, Washing the face amel :
Ars. Calc-p. Coca. Cycl. Euphr. Ferr. Ferr-p Phos. முகம் கழுவினால் குழப்பம் போய்விடும், முகத்தில் பச்ச தண்ணீர் சப்புனு அடிச்சா குழப்பம் நீங்கிடுதுங்க என்பார்,

92. Delirium, agg as sense Diminish :
Plb. அறிவு மங்கி போய் விடுதல். அதனால் பிணாத்துவார்,

93. Delirium , Blames Himself for his folly :
Op. முட்டாள்தனமாக இது தப்புன்னு தெரிந்தே செய்திட்டேன் என்று உளறுதல், தான் செய்த தவறுக்காக தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்ளுதல், குறைக்கூறுபவர்கள்,

94. Delirium , crying :
Acon. Agar. Agar-pr. Apis. Atro. Bell. Canth. Caust. Chin-s. Cina. Crot-h. Cupr. Cupr-acet. Dat-m. Ferr-p. Merc. Phos. Stram. கத்துதல். உளறுதல். பினாத்துதல், என்னுடைய நோய் தீர எதாவது மருந்து தாங்க எனக்கத்துதல்,

95.Delirium , crying help for :
Camph. Canth. Ign. Plat. Stram. உதவி கேட்டு உளறுதல் (அ) பினாத்துதல், என்னுடைய நிலை மிக மோசம் உடனே எதாவது உதவி செய்யுங்க, உதவி. உதவி என்று கேட்பார்,

96. Delirium , Nonsense Speech :
Cann - I அறிவு குறைந்தவன் போல உளரல், அறிவுக்கு ஒப்பாது பேசி உளறுதல்,

97. Delirium , Nonsense, with eyes open :
Anac. Ars. Bapt. Canth. Cham. Coll. Coloc. Crot-h. Hyos. Op. Stram. Tarent. Verat. கண் திறந்திருக்கும் போதே உளறுதல், கனவு கண்ட மாதிரி,

98. Delirium , Pain during :
Acon. Arg-m. Arg-n. Bov. Camph. Cham. Dulc. Tarent-c. Verat. வலியினால் இவர் ஏதேதோ பினாத்துவார்,

99. Delirium , Quiet :
Bry. Calc-Sil. Camph. Carb-v. Chel. Chin. Chlf. Chlor. Croc. Cupr. Cupr-ac. Hyos. Hyosin. K-p. Op. Phos. Ph-ac. Past. Plb. Rhus-t. Sec. Tab. Valer. Verat. படுக்க விரும்புதல், தொல்லை எதுவானாலும் சரி என்னை விட்டுடுங்;க நான் போய் நிம்மதியா படுத்துக்கனும் என்பார்,

100. Delirium rolls on the floor:-
Calc. Op. [குழந்தைகள்] கேட்டது கிடைக்க வில்லையென்றால் பொருளை கேட்டு. தரையில் விழுந்து உருண்டு பிரழுதல், பொருள் கிடைத்தால் எழுந்து கொள்ளும், (அடம்), அதே மாதிரி கடவுளை வேண்டி கொண்டு உருளுதண்டம் போடுவது. சத்தியாகிரகம் செய்வது. தீ மிதித்தல். மொட்டை அடித்தல். விரதம். கோயிலுக்கு விடாம முறை வைத்து போவது அதெல்லாம் இது தான், இது தான் க்ஷடயோகம் என்பார், அடமாக செய்வது,